Nogle problemstillinger:

De interne processer er for dyre

De store lønomkostninger til interne, tidkrævende processer kan tage pynten af et ellers rationelt produktionssystem. Her kan vi hjælpe. Vi har kontakt til en udenlandsk virksomhed med dansktalende personale, der allerede letter danske virksomheder for løntunge omkostninger til administrative og produktions-mæssige opgaver.

Tab af markedsandele

Er årsagen kvalitet/service, prisniveau, kommunikation eller salgsindsatsen? Det er værd at kende diagnosen inden man laver det store indgreb. Det samme gælder forventede gevinst – tal med os om mulighederne for at udvikle forretningen.

Markedsføringen sluger gevinsten

Det gør den ofte, når man får overdoseret medieforbruget på de samme kunder og ikke tænker nyt. Eller også er gevinsten ganske enkelt for lille. Lad os gennemgå værdikæden og vurdere, om der kan skabes øget værdi i forhold til kunderne og dermed få opjusteret indtjeningen. Selv små procenter bliver synlige på bundlinjen!

Spar 50 % på interne processer

Selv det mest effektive maskineri kan blive trukket ned i lønsomhed, hvis de omliggende rutiner og processer er for løntunge. Derfor har veldrevne virksomheder som fx A.P. Møller - Mærsk, Velux og Bestseller længe fået udført løntunge processer i andre lande. Danske Bank vil også outsource administrative processer i jagten på at opnå maksimal konkurrencestyrke.

Tidligere var der udelukkende tale om outsourcing af løntunge manuelle fag som fx syersker, samlebåndsarbejdere og typiske håndværksfag. Så kom turen også til de funktionærfag, der arbejder med engelske sprog som fx programmører og som ikke har direkte kundekontakt. Det sidste punkt - kundekontakten - eller bare kontakten med egne medarbejdere, har sat en grænse for udflytningen, idet vanskeligheder med sprog giver for store "transaktions-omkostninger", når der outsources - eller bare for komplekse arbejdsgange, når der skal placeres "oversættere" i arbejdsflowet.

Men nu kan Bartram & Skakkebæk give dig adgang til besparelser på omkring 50 % på interne processer med dansktalende medarbejdere! 

Det kan vi med en virksomhed i Letland, der har ansat dansktalende medarbejdere inden for flere fagområder.  Opgaverne kan fx være:

Indtastningsopgaver

Bogholderiopgaver

Produktionsforberedelse

Koordinering

Backoffice kundeservice

Hotline og 24/7 service

Virksomheden i Letland kan sammensætte et hold fra en til flere personer til den pågældende opgave.

Ring og hør nærmere.

Konkrete opgaver

De fleste virksomheder er i en situation, hvor de må tilpasse sig de nye tider. Her har vi i flere tilfælde hjulpet med at reducere de faste omkostninger - og vel at mærke uden at konkurrenceevnen er svækket. Det er typisk sket ved outsourcing af passende opgaver eller ved at udvikle mere enkle og økonomiske løsninger på driftsmæssige udfordringer.

Tidens vilkår har gjort, at hver sten må vendes for at styrke konkurrenceevnen. For en kunde har vi identificeret nogle hidtil oversete "stilleskruer" som kan optimere driften inden for en række meget faste rammer. Her har vi kortlagt kundeskaren og deres opfattelse af virksomhedens brug af forskellige services og tilbud. Herefter er såvel sortiment, service og markedsføring blevet justeret. Effekten var nogle væsentlige procents forbedringer - men vel at mærke uden at de totale omkostninger blev hævet. Så forbedringen gik ubeskåret til bundlinjen.

For flere kunder udgør vi en fleksibel marketingafdeling, som kunderne kan skrue op og ned for efter behov. De er ikke forpligtet til en fast høj omkostning men får alligevel effektive løsninger.

Bartram & Skakkebæk ApS © 2010 • Elleparken 102 • 8520 Lystrup  • Tlf 7022 7058